Tagged

Edukacja

Edukacja w życiu człowieka odgrywała i odgrywa szczególną rolę w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Nauka posiada wiele dziedzin, które ciągle udoskonalają świat, wiedza jednak nie polega jedynie na odkryciach czy wynalazkach.