SAMOCHODY ELEKTRYCZNE A ŚRODOWISKO

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE A ŚRODOWISKO

Chociaż baterie litowo-jonowe, w które zaopatrzone są pojazdy elektryczne, nie pozostają obojętne dla środowiska i niewątpliwie mają na to środowisko negatywny wpływ, to jednak należy pamiętać, że jeśli porównamy je z zatrważającą ilością toksycznych spalin, które wydzielają samochody napędzane paliwem kopalnym, pojazdy elektryczne wypadają w tym porównaniu znacznie korzystniej. W połączeniu z innymi sposobami na oszczędzanie i dbanie o środowisko (na przykład podjęcie decyzji o inwestycji w panele fotowoltaiczne) przesiadka do samochodów elektrycznych ciągnie za sobą szereg zalet, o których warto jest mówić bardzo głośno. Każdy elektryczny pojazd przyczynia się do dbania o środowisko z wielu powodów, a najważniejszym z nich jest znaczna redukcja szkodliwych zanieczyszczeń z układu wydechowego. Są to cząstki stałe, czyli sadza, a także węglowodory, tlenek węgla, ozon, ołów oraz tlenki azotu. W dzisiejszych czasach głośno jest również o emisji CO2 i planach, jak je zredukować. Przesiadka do samochodów elektrycznych również się do tego przyczynia.


BARDZIEJ: TAK!


Nie można być jednak subiektywnym i nie napisać o tym, że samochody elektryczne mają również swoje wady. Chociażby wyżej wspomniana już produkcja baterii, przy której wykorzystywane są pierwiastki ziem rzadkich, czyli: neodym, lantan, terb i dysproz i inne metale krytyczne, takie jak lit i kobalt. Poleganie jedynie na wymienionych pierwiastkach może być problematyczne z uwagi na to, że istnieje realne ograniczenie tych zasobów na świecie. Wadą postawienia na elektryczny pojazd może być również emisja cząstek, która wiąże się ze  zużyciem opon. W samochodach elektrycznych jest ona większa, ponieważ auta elektryczne są cięższe z powodu zamontowanej w podłodze baterii. Jednak patrząc obiektywnie, argument ten jest dość nikły, w porównaniu z wyżej wspomnianymi zaletami i wydaje się nawet nieco wymuszony. Warto to wziąć pod uwagę, pamiętając o tym, że  pojazdy elektryczne, w tym samochody, zwykle wykazują również znacznie zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych – niektóre pojazdy z napędem elektrycznym nie wytwarzają emisji CO2… wcale. Nie można więc napisać z ręką na sercu, że samochody elektryczne są przyjazne dla środowiska w stu procentach, a może i nawet w dwustu. Można jednak zasugerować, że korzystanie z nich jest dużo bardziej opłacalne i zdrowe dla środowiska, pozwala również żyć nam w dużo czystszym otoczeniu.