Rodzaje badań, których może jeszcze nie znasz!

Rodzaje badań, których może jeszcze nie znasz!

Jeżeli jesteś pracownikiem zakładu pracy, w którym pracuje się na konstrukcjach spawanych lub jesteś jego właścicielem, na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, jak niebezpieczna jest to praca. Czy wiesz, że możesz upewnić się co do stanu konstrukcji?

Badania nieniszczące

Jedną z metod takiej ochrony jest zlecenie regularnych badań konstrukcji. Najczęściej wybierane są badania nieniszczące (czyli NDT, non-destructive testing), które służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów. Badania nieniszczące, jak sama nazwa wskazuje, nie naruszają konstrukcji stalowej oraz nie powodują jej zużycia. Jednym z rodzajów takich badań są badania magnetyczno-proszkowe, dzięki którym można sprawdzić stan złączy spawanych oraz odlewów i odkuwek wykonanych z materiałów ferromagnetycznych. Badania te pozwalają stwierdzić, jaka jest jakość konstrukcji i jakie kroki podjąć, by wzmocnić ją lub uchronić, na przykład przed korozją.

Badania niszczące

Skoro badania nieniszczące sprawiają, że nie jest zużywana ani w żaden sposób naruszana konstrukcja stalowa, to badania niszczące (ang. Destructive Testing) są ich przeciwnością. Ten rodzaj różnych badań przeprowadzanych na próbkach elementów konstrukcji stalowych sprawia, że pobrane do badań próbki ulegają zużyciu, zniszczeniu. Celem przeprowadzenia takich badań jest wykrycie, jakim zmianom ulegnie materiał w obciążających warunkach, w tym we wzmożonej eksploatacji, na przykład pod obciążeniem, w trakcie zgniecenia czy poprzez uderzenie w nie innym materiałem. Dzięki tym badaniom możemy określić, jakie obciążenie wytrzymają jeszcze chociażby spawy konstrukcji.

Tymi i podobnymi badaniami zajmują się najczęściej specjaliści z laboratoriów badań wytrzymałościowych i wzorcujących. Nawet jeśli nasz asortyment, z którego na co dzień korzystamy, to atestowane produkty wysokich jakości (jak na przykład bezpieczne chłodziwo koncernu Quaker Chemical), nie oznacza to, że są one wieczne, dlatego warto regularnie badać ich jakość, w tym jakość konstrukcji stalowych.

Co może nam grozić, jeśli tego nie zrobimy? Spadek jakości, w tym wytrzymałości naszych konstrukcji. Jeżeli na niebadanych urządzeniach pracują nasi pracownicy, stanowią one zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Audyty i badania powinny przeprowadzane być regularnie, naszym obowiązkiem jest o to zadbać.