Obowiązkowy audyt energetyczny. Co musisz wiedzieć?

Obowiązkowy audyt energetyczny. Co musisz wiedzieć?

Obowiązek wykonania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa wprowadzono ustawą z dnia 20 maja 2016 roku. Od tego czasu duże przedsiębiorstwa co cztery lata kontrolowane są pod względem zużycia energii. Dlaczego i jak sobie z tym poradzić?

Obowiązkowy audyt energetyczny

W ramach audytu energetycznego przeprowadzane są szczegółowe badania na temat działania przedsiębiorstwa i wykorzystywania przez niego energetyki. W ich wyniku poprawia się efektywność energetyczna zakładu pracy, ale nie tylko. Obowiązkowy audyt energetyczny to dostarczenie informacji o zużyciu energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie, a informacje mają również znaczenie dla Urzędu Regulacji Energetyki, które analizuje zebrane dane przedsiębiorstw i bada rynek energetyczny w Polsce, by podwyższyć jakość usług krajowych.

Przygotuj się

Dla dużych przedsiębiorstw obowiązkowe audyty energetyczne mogą być kłopotliwe, ponieważ przedsiębiorcy muszą przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane ze zużyciem energetycznym. Muszą przedstawić je audytorom jawnie, jak i udostępnić wszystkie w zakładzie pracy działające urządzenia, które podlegają sprawdzeniu. O ile w standardowych audytach w zakładach pracy urządzenia są poddawane różnym badaniom (badane są także efekty pracy, na przykład próbki z tokarek i maszyn do obróbki CNC – badanie NDT i DT), o tyle w przypadku audytu energetycznego urządzenia te sprawdzane są tylko i wyłącznie pod względem zużycia energii. Audytorzy nie wykonują dodatkowych pracy, wykraczających poza założenia ustawowego audytu, chyba że na nasze życzenie i za dodatkową opłatą.

Tak, jak w przypadku audytów zakładów metalurgicznych po audycie zostają zlecone dodatkowe badania, na przykład skierowanie próbek na badanie twardości czy radiografię cyfrową do laboratorium – tak i w przypadku obowiązkowych audytów energetycznych audytorzy mogą polecić dalsze działania, dzięki którym energia w zakładzie zostałaby zaoszczędzona, na przykład skorzystanie z odnawialnych źródeł energii. Audytorzy wystawiają także ocenę opłacalności ekonomicznej urządzeń w zakładzie pracy.

Wybierz audytora

Ustawa o przeprowadzaniu obowiązkowych audytów energetycznych mówi, że: „Audyt przeprowadzony ma być przez podmiot niezależny od przedsiębiorcy, charakteryzujący się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym w przedmiotowej dziedzinie”. Oznacza to tyle, że właściciel dużego przedsiębiorstwa sam może wybrać swojego audytora. Ceny audytów są wyliczane indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy na podstawie wielkości zakładu, ilości maszyn i dodatkowych świadczeń, na które możemy się zdecydować.

Dobrze jest wybrać firmę audytorską, która zadba za nas o wszelkie formalności. Ponieważ każdy właściciel dużego przedsiębiorstwa w terminie do 30 dni od dnia zakończenia audytu zobowiązany jest poinformować o wykonanym audycie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, niektóre firmy audytorskie zobowiązują się do wypełnienia dokumentacji do URE za nas. Warto wziąć to pod uwagę przy dobieraniu firmy.

Obowiązkowy audyt energetyczny to nic strasznego. Dobrze dobrana firma, która zajmie się nim w naszym przedsiębiorstwie pomoże nam poradzić sobie z tym zobowiązaniem, jeśli tylko chętni będziemy do współpracy i nie utrudnimy przeprowadzenia badań. Pamiętajmy, że za niewykonany audyt grożą kary pieniężne.