Jak poprawić jakość pracy w zakładzie? Kilka sposobów

Jak poprawić jakość pracy w zakładzie? Kilka sposobów

Badania DT i NDT, audyty zewnętrzne, szkolenie pracowników, monitoring produkcji maszyn CNC to tylko niektóre ze sposobów, jak poprawić jakość pracy i wydajność narzędzi w zakładach zajmujących się spawaniem i skrajaniem detali metalurgicznych. Jakie konkretnie są ich zalety?

Badania DT i NDT

Detale produkcji nie bywają identyczne i nie zawsze maszyny produkują je prawidłowo. Inwestycja w ocenę stanu próbek metalurgicznych czy spawanych pozwala wydać opinię o jakości serii produktów oraz wskazać ewentualne zabiegi, które pozwolą ją podnieść. Badania DT (destructive testing), czyli takie, w których wysłane do laboratorium próbki ulegają zniszczeniu, dają ogólny wgląd w to, jak zachowują się detale pod wyznaczonym obciążeniem. Mogą to być testy obciążające próbki, próby zgniatania i rozciągania, a także test wytrzymałości w różnych temperaturach. Pozwalają one wskazać niezgodności oraz podjąć decyzję o przestawieniu maszyn, by produkowane detale były lepszej jakości, co przyczyni się do zmniejszenia ilości ewentualnych reklamacji po procesie sprzedaży towaru.

Zakłady stawiające na automatykę przemysłową, monitorujące pracę maszyn i zachowujące wysokie standardy jakościowe, w tym dbające o bezpieczeństwo procesowe, regularnie przeprowadzają na próbkach również badania NDT (non-destructive testing), czyli badania, w czasie których próbki nie ulegają zniszczeniu. Mogą to być badania radiograficzne czy ultradźwiękowe, wykrywające niedolania bądź możliwość korozji, niewidoczne gołym okiem.

Bezpieczeństwo procesowe – audyty zewnętrzne

Aby zadbać o bezpieczeństwo pracy pracowników oraz wyższą jakość produkowanych detali, warto zainwestować w cykliczną organizację audytów zewnętrznych. Obiektywna ocena wydana przez audytora zawierać będzie wykaz mocnych i słabych stron funkcjonowania zakładu. Choć z góry uważa się, że audyt jest stresogennym czynnikiem dla pracowników, realnie ma wpływ na ich pracę, szczególnie jeśli wiąże się dodatkowo z testami i serią szkoleń. Mogą one dotyczyć standardowych procesów takich jak obróbka skrawaniem (Tychy to przykład miasta, w którym znajdują się odpowiednie firmy szkoleniowe) oraz dodatkowe, na przykład zaawansowane kursy programowania maszyn. Inwestycja w pracowników to dochód, który się opłaca; certyfikowany i odpowiednio motywowany oraz wynagradzany zespół to zespół dbający o jakość i dobro całego zakładu.

Innym sposobem inwestycji w jakość zakładu jest zakup systemów monitorujących pracę maszyn. Raportowanie wyników, obserwacja produkcji oraz reagowanie na wzrost wskaźnika bezczynności maszyn to klucz, by firma prosperowała na najwyższych obrotach. Pozwala udoskonalać produkt i kontrolować pracę każdej zmiany – automatycznie, na bieżąco i zdalnie.