Co podlega badaniu w zakładzie pracy?

Co podlega badaniu w zakładzie pracy?

Prowadzisz zakład bazujący na pracy wielu pracowników? Na pewno zależy Ci jednocześnie na ich bezpieczeństwie oraz wysokiej jakości i efektywności ich pracy. Nie da się tego uzyskać, nie kontrolując warunków w zakładzie, w tym narzędzi, maszyn oraz tego, czy pracownicy przestrzegają regulaminu. Od tego właśnie są audyty, kontrole i badania laboratoryjne.

Audyty – pomoc z zewnątrz

Audyt to wizytacja audytorów zatrudnionych z zewnętrznej firmy zajmującej się badaniem i oceną warunków pracy w zakładzie. Wyszkolony skład audytowy odwiedza zakład i obiektywnie sprawdza procesy pracy, uważnie obserwuje pracowników i ich systemy działania, by na końcu wystawić opinię i zbiór propozycji o tym, co usprawnić w pracy zespołu i działaniu zakładu tak, by wzrosła jakość.

Należy pamiętać, że audyt to nie kontrola (na przykład sanepidu). W czasie trwania audytu nie muszą sprawdzane być narzędzia (ich stan techniczny), a wizytujący audytorzy nie muszą kontrolować, czy w zakładzie przestrzegane są chociażby normy wykorzystywanych produktów (na przykład czy w instalacji pojawiają się prawidłowe przewody gumowe). Oczywiście, takie kontrole również przeprowadzać trzeba regularnie, dla zapewnienia poziomu bezpieczeństwa swoim pracownikom. Niemniej celem audytorów jest poszukiwanie niezgodności względem jakości pracy na zakładzie.

Badania NDT I DT

Kolejnym kluczowym sposobem na utrzymanie wysokiej jakości pracy na zakładzie oraz jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom, do których trafią produkowane produkty, są badania nieniszczące i badania niszczące. Są to badania, którym podlegają materiały do produkcji oraz elementy konstrukcji stalowych, jeśli te wykorzystywane są w pracy. Badania nieniszczące (NDT), czyli na przykład badania radiograficzne pozwalają określić stan elementów spawanych, materiałów stalowych, aby wykazać, czy wciąż są dobrej jakości i czy nadal można wykorzystywać je w procesach pracy. Badania niszczące pozwalają natomiast ocenić trwałość tych materiałów (również gotowych do sprzedaży klientom produktów). W czasie takiego badania produkt może ulec zniszczeniu.

Badania nieniszczące i badania niszczące wykonywane są przez specjalistów zatrudnionych z zewnętrznych firm, z laboratorium badań. Większość badań przeprowadzana jest w tych laboratoriach na pobranych z zakładu pracy próbkach, z pomocą odpowiednich narzędzi (takich jak defektoskop ultradźwiękowy, który pozwala wykryć pęknięcia, niedolania, wżery korozyjne, rozwarstwienia i inne nieciągłości w materiałach poddanych badaniu). Inwestując w tego typu badanie, jesteśmy w stanie zagwarantować naszym pracownikom i klientom najlepszej jakości materiały i bezpieczeństwo ich użytkowania.

Badania tego typu zapewniają więc bezpieczeństwo pracy, wysoką jakość usług oraz motywację dla pracowników. Wysokie oceny audytowe to znak, że ich praca przebiega poprawnie, a wydawany klientom towar nie wróci na zakład jako towar reklamowany. Choć organizacja audytów i badań nie należy do ofert najtańszych, warto inwestować w nie regularnie, aby podtrzymywać tę jakość.